dom i ogród powrót do natury

Trawnik

2017.05.21

 

Zakładanie i utrzymanie trawnika w idealnym stanie

 

 

Dobrze odżywiona trawa jest zdrowsza ma lepszy system korzeniowy, barwę i jest bardziej odporna na deptanie i suszę. Dlatego bardzo ważnym działaniem jest odpowiednie przygotowanie podłoża pod nasz trawnik.

Najlepsze stanowisko słoneczne, podłoże lekko wilgotne przepuszczalne gleba lekka próchniczna wolna od różnego rodzaju śmieci i zanieczyszczeń. Stanowisko przekopać za pomocą pługa, glebogryzarki lub szpadla (w zależności od wielkości planowanego trawnik). Usunąć chwasty ręcznie lub mechaniczne, a jeżeli jest to konieczne za pomocą herbicydów. Pamiętać należy, że po herbicydach konieczne jest zaszczepienie gleby ProBio Emami w celu neutralizacji pozostających w podłożu herbicydów i przyspieszenia procesów rozkładu resztek organicznych pozostałych po chwastach. Do użyźnienia podłoża należy zastosować nawozy organiczne takie jak obornik, kompost, substrat torfowy, lub nawozy minerale o wydłużonym okresie rozkładu. Zalecana kwasowość pH 5,5 – 6,5. Przed zasianiem trawy teren wyrównać, ubić np. przez wałowanie, poczekać aż się ustabilizuje lekko przegrabić rozsiać trawę przewałować i lekko podlać.

Aby nasz trawnik wyglądał pięknie należy wykonać szereg zabiegów pielęgnacyjnych. Najważniejsze z nich to wertykulacja, nawożenie i areacja.

Wertykulacja – pierwszym bardzo ważnym zabiegiem który należy wykonać wczesna wiosną (Konic marca) jest wertykulacja czyli wygrabienie martwych fragmentów darni, których po zimie zawsze jest dużo. Zabieg ten należy wykonać gdy trawnik jest suchy. Wyrtykulację wykonuje się wertykulatorem spalinowym lub elektrycznym, ewentualnie grabiami. Wskazane jest opryskać trawnik Em Farma Plus w ilości 1,5 – 2L/100 m2  trawnika w rozcieńczeniu 5% w celu zablokowania rozwoju chorób grzybowych. Zabieg ten wykonujemy 3 – 4 razy w roku.

Nawożenie – trawnik nawozimy 2 – 3 krotnie w ciągu roku wczesną wiosną i w sierpniu, a na glebach lekkich lub ubogich dodatkowo w czerwcu – lipcu w dawkach zalecanych przez producenta. Najlepiej jest stosować  nawozy o wydłużonym okresie uwalniania składników pokarmowych.

Areacja – kolejnym wczesnowiosennym zabiegiem który należy przeprowadzić jest areacja czyli napowietrzanie trawnika poprzez nacinanie i nakłuwanie darni za pomocą areatora, grabi lub kolczastego walca. Proces ten jest połączony z wciskaniem granulek nawozu do gleby. Po areacji do darni dociera więcej powietrza i następuje poprawa stosunków powietrzno – wodnych. Zastosowanie w tej fazie nawozu umożliwia jego szybsze działanie, dzięki czemu trawnik sile się korzeni i wzmacnia, oraz ułatwia rozrost korzeni. Po tych czynnościach trawnik należy obficie podlać.

Podstawowym zabiegiem jest koszenie.

Kosiarkę ustawić na najniższy poziom koszenia. Po skoszeni trawy rozsiać nawóz i jeśli jest to możliwe zastosować areację i kilkakrotnie podlać. W następnym koszeniu ustawić poziom koszenia o jedna działkę w górę wówczas następuje optymalne krzewienie trawy. Nadmierne użycie nawozów mineralnych (głównie azotowych) powoduje szybkie wydłużenie pędów. Tylko wolnodziałające nawozy powodują skracanie międzywęźli i krzewienie trawy. Kolejne nawożenie zaplanować zgodnie  z zaleceniami.

Jak często należy kosić trawnik? Ja koszę raz w tygodniu.

 

 

 

 

Nawóz 3 w jednym do trawników

- poprawia kwasowość gruntu przez utworzenie niekorzystnych warunków dla mchów

- stymuluje rozwojem korzeni dzieki dodatkowi NutriAktiw, naturalnego składnika na bazie ekstraktów alg brunatnych o udowodnionej skutecznosci

- zapewnia zrównoważone odżywianie sprzyjajace gęstosci i odnowieniu trawników. Dzieki dodaniu nawozu trawnik będzie lepiej zasiany, gesty i uzyska żywą zieleń